โปรโมชั่น

Promotion Curry Sauce


1 Aug 2014 Promotion Curry Sauce

Promotion Curry Sauce
(น้ำแกงเอื้องหลวงสำเร็จรูป ขนาด 180 กรัม)

  • กล่องปกติราคา 60.-
  • 4 กล่องปกติราคา 240.- พิเศษลดเหลือ 200.- เท่านั้น
สนใจติดต่อ: ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพ 10210
Call Center: 0-2697-1000


Back to the list