โปรโมชั่น

Puff & Pie : Thai Dessert


14 Jul 2014 Puff & Pie : Thai Dessert

Bakery

ขนมหม้อแกงเผือก
   Taro Thai Custard Pudding
 
50.-
ข้าวเหนียวตัด
  Stickey Rice with Coconut Paste
 
50.-
ขนมชั้นใบเตย
  Pandan Thai Layer Cake
 
50.-
ขนมบ้าบิ่นใบเตย
  Young Coconut Cake Thai Style
 
50.-

จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ณ ร้าน Puff & Pie ทุกสาขา
สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 0-2697-1000Back to the list