โปรโมชั่น

Special of The Month July 2014


2 Jul 2014 Special of The Month July 2014

Bakery

• Raisin Brioche with Apple Spicy  
25.-

Take Home

• Rice Pork Tonkatsu  
75.-

สั่งซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2557 ณ ร้าน Puff & Pie ทุกสาขา
สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 0-2697-1000Back to the list