โปรโมชั่น

Special of The Month June 2014


30 May 2014 Special of The Month June 2014

Bakery

• Red Currant Crumble Cheese Cake  
40.-

Take Home

• Rice Chicken Teriyaki with Fried Egg  
75.-

สั่งซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2557 ณ ร้าน Puff & Pie ทุกสาขา
สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 0-2697-1000Back to the list