โปรโมชั่น

Puff & Pie Special Product


30 Apr 2014 Puff & Pie Special Product

Cook Fresh Daily

• Sandwich Spaghetti Chicken Sauce  
50.-
• Pastry Carbonara (Ham)  
45.-
• Pastry Carbonara (Vegetables)  
40.-

ผลิตใหม่ที่ร้านทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป
ณ ร้าน Puff & Pie สาขา สำนักงานใหญ่, สาขา อาคารรักคุณเท่าฟ้า, สาขา โรงพยาบาลรามาฯ เท่านั้น

สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 0-2697-1000Back to the list