โปรโมชั่น

Special of The Month May 2014


30 Apr 2014 Special of The Month  May 2014

Bakery

• Apple & Blueberry Crumble Tart  
40.-

Take Home

• Ink Spaghetti Chuu-Chee Sauce with Fish  
90.-

สั่งซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2557 ณ ร้าน Puff & Pie ทุกสาขา
สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 0-2697-1000Back to the list