โปรโมชั่น

Puff & Pie Promotion: Mini Assorted


30 Jul 2013 Puff & Pie Promotion: Mini Assorted

Puff & Pie Promotion: Mini Assorted

• มินิคีชช์ (คละรส ) Mini Assorted Quiche  
70.-
• มินิฟรุ๊ตทาร์ต (คละรส ) Mini Assorted Fruit Tart  
70.-
• มินิเค้ก (คละรส ) Mini Assorted Cake  
60.-
• มินิสวีทพาย (คละรส ) Mini Assorted Sweet Pie  
50.-
• มินิโรล (คละรส ) Mini Assorted Roll  
40.-


Back to the list