โปรโมชั่น

Basket Gifts ตะกร้าแห่งความสุขให้คนที่คุณรัก


6 Dec 2018
Basket Gifts

Basket Gifts
ตะกร้าแห่งความสุข มอบให้คนที่คุณรัก


THAI CATERING PREMIUM SET
THB 2,850.-

THAI CATERING BAKERY SET
THB 1,650.-

THAI CATERING FAMILY SET
THB 2,300.-


PUFF & PIE: 02 592 1142 - 50
จัดเลี้ยง: 02 592 1121 - 25
CANTEEN DK: 02 134 5322
CREW CAFE: 02 137 2940 (ทุกวัน 06:00 - 22:00 น.)
RESTAURANT YELLOW ORCHID: 02 137 2975*
CANTEEN H/O: 02 545 1304, 2068*
CANTEEN OPC: 02 137 2938*

(*ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
Back to the list