โปรโมชั่น

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เปิดรับจองกระเช้ามงคล


6 Feb 2018 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เปิดรับจองกระเช้ามงคล

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เปิดรับจองกระเช้ามงคล

ราคา 1,188.- (พิเศษจำนวนจำกัด)
เริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2561


สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร : 02 592 1121-25, 02 592 1000Back to the list