โปรโมชั่น

Puff & Pie Promotion Pasteurized Mixed Fruit Juice (Original Taste)


26 Jan 2016 Puff & Pie Promotion Pasteurized Mixed Fruit Juice (Original Taste)

Puff & Pie Promotion Pasteurized Mixed Fruit Juice (Original Taste)

น้ำผลไม้รวม พาสเจอไรซ์ (สูตรดั้งเดิม) ขนาด 1000 ml.

ราคา 65 บาท


โปรโมชั่นเฉพาะสาขา (Puff & Pie Bakery House )

 1. อาคารรักคุณเท่าฟ้า (ดอนเมือง) ถนนวิภาวดีรังสิต
 2. สำนักงานใหญ่การบินไทย
 3. สำนักงานใหญ่การบินไทยหลานหลวง
 4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ถนนจรัญสนิทวงศ์
 5. ทีโอที แจ้งวัฒนะฯ
 6. องค์การอาหารและยา ถนนติวานนท์
 7. ร.พ.ภูมิพลฯ
 8. ศาลแขวงพระนครเหนือ
 9. ร.พ.จุฬาลงกรณ์
 10. ร.พ.รามาธิบดี พระราม6
 11. อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (ชั้น 4)
 12. OPC สุวรรณภูมิ
 13. ร.พ.วชิรพยาบาล
 14. CARGO สุวรรณภูมิ
 15. ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ
 16. ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 17. ร.พ.ศิริราช
 18. ร.พ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (ชั้น 2)
 19. ร.พ.สิรินธร
 20. ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 0-2697-1121 - 29Back to the list