โปรโมชั่น

NEW YEAR CAKE 2016


1 Dec 2015 NEW YEAR CAKE 2016

NEW YEAR CAKE 2016

สั่งซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559

• Fruit Cake (3 lb.)  
950.-
• Rose Cake Lychee (3 lb.)  
950.-
• Coffee Genoise Cake (3 lb.)  
800.-
• Thai Dessert Set (72 pcs/box)  
800.-
• Banana Cha Cha (3 lb.)  
800.-
• Lemon Cake (3 lb.)  
750.-
• Fresh Fruit Delight (3 lb.)  
600.-
• Strawberry Christmas (2 lb.)
 
550.-
• Chocolate Choco Fudge (2 lb.)  
500.-
• Chestnut Log Cake (2 lb.)  
500.-
• Orange Cake (2 lb.)  
450.-
• Coffee Bavarian Cake (2 lb.)  
450.-


สนใจติดต่อ ทุกวัน 08:00 - 17:00 น.
Puff & Pie: 0 2697 1150, 0 2697 1155
Canteen H/O: 0 2545 1304, 0 2545 2068
Canteen หลักสี่: 0 2506 7080
Canteen OPC, Crew Cafe': 0 2137 2938, 0 2137 2940
Canteen DK: 0 2134 5322
Yellow Orchid: 0 2137 2978, 0 2137 2987Back to the list