โปรโมชั่น

Puff & Pie New Product เครื่องดื่มตราเอื้องหลวง


17 Jun 2015 Puff & Pie New Product เครื่องดื่มตราเอื้องหลวง

Puff & Pie New Product

เครื่องดื่มตราเอื้องหลวง (ขนาด 350 ml.)

• น้ำชามะขาม
  Tamarind Tea Drink
 

25.-
• น้ำอัญชันผสมมะนาว
  Butterfly Pea with Lemonade Drink
 

25.-Back to the list