โปรโมชั่น

Puff & Pie Special of The Month June 2015


30 Apr 2015 Puff & Pie Special of The Month June 2015

Puff & Pie Special of The Month June 2015

BAKERY

• Walnut & Raisin Bun  
45.-

TAKE HOME

• Fried Rice with Chilli Paste and Fried Catfish  
65.-

สั่งได้ตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2558 ณ ร้าน Puff & Pie ทุกสาขา
สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 0-2697-1000Back to the list