โปรโมชั่น

Puff & Pie Special of The Month Feb 2015


30 Jan 2015 Puff & Pie Special of The Month  Feb 2015

BAKERY

• RASPBERRY CREAM CHEESE MACARON  
90.-

TAKE HOME

• BUTTER RICE WITH BAKED CHICKEN BAR-B-Q SAUCE  
85.-

สั่งได้ตั้งแต่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ร้าน Puff & Pie ทุกสาขา
สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 0-2697-1000Back to the list