โรลเผือก

โรลเผือก เนื้อเบา หอมหวาน กินง่าย รสชาติอร่อย
TARO ROLL / โรลเผือก