พอร์คโลฟ 1.2 กก.

รายการอาหารรวมถึง

  • ซอสเกรวี่
  • ขนมปังโรลพร้อมเนย 10 ก้อน/ชุด
  • มันฝรั่งและผักต้ม
Pork Loaf  1.2 kg. / พอร์คโลฟ 1.2 กก.