ไก่งวงอบ 7 กก.

รายการอาหารรวมถึง

  • ซอสเกรวี่
  • ขนมปังโรลพร้อมเนย 10 ก้อน/ชุด
  • มันฝรั่งและผักต้ม
Roasted Turkey 7 kg.  / ไก่งวงอบ 7 กก.