หมูแฮมอบ ซอสฮาวาเอี้ยน 2 กก.

รายการอาหารรวมถึง

  • ซอสเกรวี่
  • ซอฟท์โรล 10 ชิ้น / เนย 10 ชิ้น
  • มันฝรั่งและผัก
Baked Ham Hawaiian 2 kg./ หมูแฮมอบ ซอสฮาวาเอี้ยน 2 กก.