โรลไก่งวงอบ 1.5 กก.

รายการอาหารรวมถึง

  • ซอสเกรวี่
  • ซอฟท์โรล 10 ชิ้น / เนย 10 ชิ้น
  • มันฝรั่งและผัก
Turkey Roll 1.5 kg./ โรลไก่งวงอบ 1.5 กก.