เนื้ออบ 2 กก.

รายการอาหารรวมถึง

  • ซอสเกรวี่
  • ซอฟท์โรล 10 ชิ้น / เนย 10 ชิ้น
  • มันฝรั่งและผัก
Roasted Beef 2 Kg./ เนื้ออบ 2 กก.