ไก่งวงอบ 5 กก., 7 กก.

รายการอาหารรวมถึง

  • ซอสเกรวี่
  • ซอฟท์โรล 10 ชิ้น / เนย 10 ชิ้น
  • มันฝรั่งและผัก
Roasted Turkey 5 kg., 7 kg.  / ไก่งวงอบ 5 กก., 7 กก.