ข่าวประชาสัมพันธ์
22Nov

กิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน นำฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13Jul

การมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอเพื่อสาธารณประโยชน์

ดร.อาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย รับมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ จาก D1 คุณอุษณีย์ แสงสิงแก้ว และ DC คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ โดยเมล็ดมะละกอดังกล่าวมาจากการตัดแต่งผลมะละกอ

13Jul

การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของครัวการบิน ในงาน Lanna Expo

ฝ่ายครัวการบิน โดย CA/คุณสุภัททา เข็มทอง CY/คุณเปี่ยมบุญ กังวาลวงศ์ และ CC/คุณธัญญธร รักวงศ์ ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัฟแอนด์พาย และ น้ำแกงสำเร็จรูปตราเอื้องหลวง ในงาน Lanna Expo 2016 (Halal Product Fair)

31May

THAIFEX-WORLD FOOD ASIA

การบินไทยได้เข้าร่วมงาน THAIFEX-WORLD FOOD ASIA ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559

11Apr

ประชาสัมพันธ์น้ำแกงสำเร็จรูปตราเอื้องหลวง ณ ตลาดศรีเมือง

ฝ่ายครัวการบิน โดย คุณเปี่ยมบุญ กังวาลวงศ์ ผู้จัดการกองการตลาดและพัฒนาธุรกิจ นำทีมการตลาด เข้าร่วมประชาสัมพันธ์น้ำแกงสำเร็จรูปตราเอื้องหลวง


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next All