ข่าวประชาสัมพันธ์
14Mar

แนะนำสาขาใหม่ ร้าน Puff & Pie สาขาพิษณุโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 CV-P / คุณณัสฐากรณ์ งามสม พร้อมคณะ เป็นผู้แทนฝ่ายครัวการบิน มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรธิโชติ

7Mar

พิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุน ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด จังหวัด สุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนสินค้ากุ้งทะเลคุณภาพสู่ครัวการบินไทย

2Dec

รางวัลครัวการบินยอดเยี่ยม จากสายการบิน อีวีเอ แอร์

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน และ นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลครัวการบินยอดเยี่ยม จากสายการบิน อีวีเอ แอร์

22Nov

กิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน นำฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13Jul

การมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอเพื่อสาธารณประโยชน์

ดร.อาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย รับมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ จาก D1 คุณอุษณีย์ แสงสิงแก้ว และ DC คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ โดยเมล็ดมะละกอดังกล่าวมาจากการตัดแต่งผลมะละกอ


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next All