ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ "Thailand Halal Assembly 2014"


7 Jan 2015 การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ  "Thailand Halal Assembly 2014"

เมื่อเร็วๆ นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของบริษัท การบินไทยฯ จัดโดยฝ่ายครัวการบิน ภายในงาน การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ "Thailand Halal Assembly 2014" ซึ่งเป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย

โดยจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้าฮาลาลของประเทศไทย ให้ประชาคมโลกได้ รับทราบ โดยมี รักษาการ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน คุณพูนศักดิ์ ชุมช่วย ให้การต้อนรับ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
Back to the list