ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับมองรางวัล จาก EVA AIR


27 Oct 2014 พิธีรับมองรางวัล จาก EVA AIR เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ร้อยตรีอนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล Excellent Catering Service Award "Gold" จาก นายคล๊าก เย (Mr. Clark Yeh) กรรมการผู้จัดการ สายการบิน อีวีเอ แอร์เวย์ส ประจําประเทศไทย ซึ่งฝ่ายครัวการบินไทยดําเนินการผลิตอาหารขึ้นเครื่องของสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ส ในฐานะสายการบินลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม  โดยมีผู้บริหารฝ่ายครัวการบินและตัวแทนจากสายการบิน อีวีเอ แอร์เวย์ส ร่วมแสดงความยินดี ณ ฝ่ายครัวการบิน(DC)  สุวรรณภูมิBack to the list