ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมอบวุฒิบัตรหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์


29 Aug 2014 งานมอบวุฒิบัตรหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์

คุณชุมพล อังคณานุชาติ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ (CY-D) ผู้แทนฝ่ายครัวการบิน (DC) เข้ารับ วุฒิบัตรหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ โดยนางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบวุฒิบัตรหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ในงาน “4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Back to the list