ข่าวประชาสัมพันธ์

"พิธีเปิดร้าน Puff & Pie Supreme Bakery Delight สาขา RCA


23 Aug 2013

คุณชุมพล อังคณานุชาติ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ คุณ เปี่ยมบุญ กังวาลวงศ์ Duty Manager และคุณภารดี วงศ์สุนทร เป็นผู้แทนฝ่ายครัวการบิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณวนิษฐา ฉันทานุศาสตน์

ในโอกาสเปิด Puff & Pie Supreme Bakery Delight สาขารอยัลซิตี้อเวนิว (RCA) ตรงข้าม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ถนนพระราม 9 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 "
Back to the list