ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "อร่อยลัดฟ้ากับพัฟแอนด์พาย" ที่ได้รางวัลตั๋วเครื่องบิน และบัตร GIFT VOUCHER


21 Feb 2013 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  "อร่อยลัดฟ้ากับพัฟแอนด์พาย"  ที่ได้รางวัลตั๋วเครื่องบิน และบัตร GIFT VOUCHER

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ฝ่ายครัวการบิน (DC) จัดให้มีการจับสลากชิงโชค ณ ห้องดอนเมือง ชั้น 3 อาคารฝ่ายครัวการบิน DC1 เพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์กับพัฟแอนด์พาย ซึ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายของฝ่ายฯ โดยมีรางวัล ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – เกาหลี จำนวน 1 รางวัล (จำนวน 2 ที่นั่ง)
  • รางวัลที่ 2 บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ภูเก็ต จำนวน 1 รางวัล(จำนวน 2 ที่นั่ง)
  • รางวัลที่ 3 บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล(จำนวน 2 ที่นั่ง)
  • รางวัลที่ 4 Gift Voucher P&P มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัล

บัตรโดยสารเครื่องบินต่างประเทศ ไป – กลับ ชั้นประหยัด (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

รางวัลที่ 1 กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ มูลค่า 128,440.- บาท
คุณสมชาย อิศรางกูร ณ อยุธยา สาขาฝ่ายช่างดอนเมือง

บัตรโดยสารเครื่องบินในประเทศ ไป – กลับ ชั้นประหยัด (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

รางวัลที่ 2 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต มูลค่า 20,320.- บาท
คุณวนัสนันท์ ไตรสุวรรณ สาขาเมืองทองธานี
รางวัลที่ 3 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ มูลค่า 17,500.- บาท
คุณทรรศนีย์ อมฤตวรชัย สาขามาบุญครอง

บัตร GIFT VOUCHER PUFF & PIE (จำนวน 20 รางวัล)

รางวัลที่ 4 บัตร GIFT VOUCHER PUFF & PIE มูลค่า 1,000.- บาท
1. คุณจิราพัชร เกียรติสิริศรศรี สาขาซีคอน บางแค
2. คุณพรอำไพ แย้มมณฑา สาขาเมืองทองธานี
3. คุณชัญญาวีร์ พานิชเกรียงไกร สาขากรมการกงศุล
4. คุณสุมล เมฆเนย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
5. คุณทิพยา ทิพย์จำนรรจ์ สาขาโรงพยาบาลตำรวจ
6. คุณมิยวดี ปัญจเทพ สาขาจามจุรีสแควร์
7. คุณชนินทร์ รุจกาญนาธร สาขาเมืองทองธานี
8. คุณไพศาล แสนสิทธิ์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
9. คุณวรรณรวี พิชัยยุทธ สาขาเมืองทองธานี
10. คุณสีดา กัมพุศิริพงษ์ สาขาพาราไดซ์ พาร์ค
11. คุณวิรุฬภรณ์ นิวาสสวัสดิกุล สาขาซีคอน บางแค
12. คุณชื่นฤดี ชวาลตันพิทักษ์ สาขาบองมาร์เช่
13. คุณสิริยา วิชัยกุล สาขาพาราไดซ์ พาร์ค
14. คุณชิตนันท์ หัตถกิจโกศล สาขาอมรพันธ์
15. คุณจันทร์ลี แซ่นสีดา สาขาเมืองทองธานี
16. คุณไปรยา คล้ายศรี สาขาโรงพยาบาลตำรวจ
17. คุณสิรินดา บวรศักดิ์ สาขาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
18. คุณเลิศชัย เลิศธีรกูล สาขาฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ
19. คุณสุรพล สหวานิช สาขาราชเทวี
20. คุณสุชาวดี เรืองรุ่ง สาขาเซ็นจูรี่

หมายเหตุ จะมีจดหมายจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน
Back to the list