ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน Bangkok Chef Charity 2019


20 Feb 2019


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงาน Bangkok Chef Charity 2019 โดยมี บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโรงแรมชั้นนำในกรุงเทพฯ 19 โรงแรม รวมถึง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 


นำเชฟจากโรงแรมชั้นนำ และ Mr. Pierre-Andre Henri Hauss เชฟจากฝ่ายครัวการบิน ร่วมสร้างสรรค์เมนูดินเนอร์ 11 คอร์ส โดยใช้น้ำมันเมล็ดชาจาก “ภัทรพัฒน์” และพืชผักปลอดสารพิษจากโครงการ “จัน-กะ-ผัก” อันเป็นสองโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งในงานจัดให้มีการประมูลการกุศล เพื่อระดมทุนหารายได้ช่วยเหลือเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โอกาสนี้ นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายครัวการบิน (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย)  ได้เป็นผู้แทนบริษัทฯ  ร่วมงานกาล่าดินเนอร์  ณ ห้องรอยัล บอลรูม  โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ


Back to the list