ข่าวประชาสัมพันธ์

การบินไทยเข้ารับรางวัลผู้ประกอบการดีเยี่ยม


8 Mar 2018

คุณนริศา ตีรบุลกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดและการปฏิบัติการ เป็นผู้แทนฝ่ายครัวการบิน เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการดีเยี่ยม จาก ฝ่ายบริหาร
บริษัท การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ Vogue Lounge Bangkok เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

Back to the list