ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์น้ำแกงสำเร็จรูปตราเอื้องหลวง ณ ตลาดศรีเมือง


11 Apr 2016 ประชาสัมพันธ์น้ำแกงสำเร็จรูปตราเอื้องหลวง ณ ตลาดศรีเมือง ฝ่ายครัวการบิน โดย คุณเปี่ยมบุญ กังวาลวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการกองการตลาดและพัฒนาธุรกิจ นำทีมการตลาด
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์น้ำแกงสำเร็จรูปตราเอื้องหลวง ตามคำเชิญของ กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าไปยังประเทศจีน

โดยมี คุณจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในงานดังกล่าว ณ ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559Back to the list