ข่าวประชาสัมพันธ์

ปันน้ำใจสู่น้องในงานสายธารสู่เด็กกำพร้า ครั้งที่ 10 ณ มูลนิธิอัลเกาษัร


11 Apr 2016 ปันน้ำใจสู่น้องในงานสายธารสู่เด็กกำพร้า ครั้งที่ 10 ณ มูลนิธิอัลเกาษัร ฝ่ายครัวการบิน โดย คุณบรรลือ ชุ่มเสนา เป็นผู้แทนมอบขนมพัฟแอนด์พาย ให้กับอาจารย์ไพศาล พรมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนในงานสายธารสู่เด็กกำพร้า ครั้งที่ 10 ณ มูลนิธิอัลเกาษัร จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559Back to the list