ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการช่วยเหลือระหว่างเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรากับฝ่ายครัวการบิน


12 Feb 2016 โครงการช่วยเหลือระหว่างเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรากับฝ่ายครัวการบิน

คุณอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (D1) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจการบิน และคุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (DC) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน เข้าพบ คุณอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่อง ความร่วมมือด้านโครงการช่วยเหลือระหว่างเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรากับฝ่ายครัวการบิน

เพื่อเป็นการสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลาว่าการจังหวัด ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
Back to the list