ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของฝ่ายครัวการบิน ร่วมงานการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly 2015


25 Jan 2016 กิจกรรมของฝ่ายครัวการบิน ร่วมงานการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly 2015

ฝ่ายครัวการบิน นำโดย คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดและการปฏิบัติการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
ร่วมออกบูธนิทรรศการ ในงาน
“การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly 2015”

โดยได้นำผลิตภัณฑ์เอื้องหลวง เบเกอรี่ Puff & Pie ซึ่งผลิตโดยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ภายใต้มาตรฐานฮาลาล เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ อาทิ ขนมปังแช่แข็ง (Frozen Dough) น้ำแกงสำเร็จรูป พร้อมสาธิตเมนูอาหารที่จัดขึ้นสำหรับบริการบนเครื่องบินในชั้น First Class, Business Class และ Economy Class ของการบินไทย
Back to the list