ข่าวประชาสัมพันธ์

Seoul Seafood Show 2015


23 Apr 2015 Seoul Seafood Show 2015

เมื่อวันที่ 15 – 17 เมษายน 2558 ฝ่ายครัวการบิน โดยมี คุณศาสนีย์ ปัญญายงค์ สังกัด CF-R เป็นผู้แทนฝ่ายครัวการบิน นำผลิตภัณฑ์เอื้องหลวง (น้ำแกงสำเร็จรูปและน้ำผลไม้) ไปจัดแสดง Seoul Seafood Show 2015 The Coex Convention and Exhibition Center กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ตามคำเชิญของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีคุณศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี ผู้ตรวจราชการกรมประมง,คุณชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการเกษตร ) ประจำกรุงโตเกียว และกรุงโซล ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพของอาหารไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายในงานมีการสาธิตปรุงอาหารจากน้ำแกงสำเร็จรูป แจกตัวอย่างอาหารให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม เพื่อเจรจาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าผู้สนใจ เพื่อประโยชน์ในการขยายตลาดในต่างประเทศ เป็นการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ฝ่ายครัวการบิน และบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง
Back to the list