ข่าวประชาสัมพันธ์
6Jun

รองนายกฯ เยี่ยมชมบูธ THAI Catering ของการบินไทย พร้อมชิมอาหารจากฝ่ายครัวการบินไทย

รองนายกฯ เยี่ยมชมบูธ THAI Catering ของการบินไทย พร้อมชิมอาหารจากฝ่ายครัวการบินไทย

6Jun

ครัวการบินไทย รับมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 2019

ครัวการบินไทย รับมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 2019

6Jun

การบินไทยร่วมจัดบูธ THAI Catering ในงาน THAIFEX World of Food Asia 2019

การบินไทยร่วมจัดบูธ THAI Catering ในงาน THAIFEX World of Food Asia 2019

6Jun

DC เป็นผู้ให้บริการอาหารไทยในงานพิธีเปิดเทศกาลไทย (Thai Festival 2019) กรุงโตเกียว

DC เป็นผู้ให้บริการอาหารไทยในงานพิธีเปิดเทศกาลไทย (Thai Festival 2019) กรุงโตเกียว

6Jun

การบินไทยเปิดร้านพัฟแอนด์พายสาขาใหม่

การบินไทยเปิดร้านพัฟแอนด์พายสาขาใหม่


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 Next All